Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få SVU til en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller en videregående uddannelse

For at få SVU skal du være optaget eller have fået tilsagn om at blive optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU.

Du kan få SVU til følgende uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau og videregående uddannelser:

Uddannelser med SVU på folkeskole- eller gymnasialt niveau:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU) 
 • Ordblindeundervisning for voksne 
 • Almen voksenuddannelse (avu) 
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau 
 • Specialundervisning for voksne 
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen 
 • Studentereksamen 
 • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra 
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet "adgangskursus til maskinmesteruddannelsen")


Uddannelsen kan være tilrettelagt som heltids- eller deltidsundervisning – dog mindst tre timers undervisning om ugen, hvis du vil have SVU. 

Uddannelser på videregående niveau

Du kan få SVU til visse videregående voksenuddannelser (andre videregående uddannelser kan du søge SU til). Du kan kun få SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt på heltid.

Åben uddannelse

 • Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse
 • Særskilte moduler efter § 2, stk. 1, nr. 7 i lov om åben uddannelse, er moduler på videregående niveau, som ikke er en del af en eksisterende videregående deltidsuddannelse, og hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt.

Universitetsuddannelser

 • Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2 i lov om universiteter

Andre uddannelsesområder

 • Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til skibsmaskinist

Studieophold i udlandet

Går du på en af ovenstående uddannelser, der giver ret til SVU, kan du også få SVU til eventuelle studieophold i udlandet, der indgår som led i din uddannelse. Du kan dog ikke få SVU til en hel uddannelse i udlandet.