Print Læs højt
Søg Menu
Luk
SVU

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

SØG

Du søger SVU digitalt.

Når du søger SVU, skal du, din arbejdsgiver og dit uddannelsessted udfylde skemaet.

Se, hvordan du søger SVU.

Kan du ikke søge digitalt, kan du søge SVU på et papirskema. Skemaet skal afleveres til en SVU-administrator.

Kontakt

Vil du have vejledning om SVU eller om at søge SVU, skal du kontakte en SVU-administrator.

Se kontaktinformationer på administratorerne

Hvem kan få SVU

For at få SVU skal du og din uddannelse opfylde en række betingelser.

Se, hvem der kan få SVU

Uddannelser med SVU

Du kan få SVU til uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau og til videregående uddannelser.

Læs om uddannelser med SVU

For arbejdsgivere

Læs, hvad du skal gøre som arbejdsgiver, hvis en af dine medarbejdere skal på kursus med SVU.

For arbejdsgivere