Print Læs højt
Søg Menu
Luk

For at få SVU til en videregående uddannelse, er det en betingelse, at den er tilrettelagt på heltid

Det er dit uddannelsessted, der kan oplyse om din uddannelse er tilrettelagt på heltid.

Videregående åben uddannelse og universitetsuddannelse

Vi betragter en uddannelse/et uddannelsesforløb, tilrettelagt efter lov om åben uddannelse eller lov om universiteter, som tilrettelagt på heltid hvis:

 • det fremgår af uddannelsesstedets udbudsmateriale, at uddannelsen eller uddannelsesforløbet er udbudt som et samlet forløb. Det vil sige, at uddannelsesstedet skal gennemføre hele forløbet uafhængigt af antallet af tilmeldte studerende, og 
 • hvis normeringen for uddannelsen eller uddannelsesforløbet mindst svarer til uddannelsesperioden. Det vil sige, at en uddannelse, der for eksempel er normeret til 60 ECTS-point, skal tages på et år eller kortere tid.

Eksempel: Samlet udbud af dele af uddannelse

I bekendtgørelsen om HD-uddannelsen fremgår det at 1. del af uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point. I det omfang 1. del af HD-uddannelsen udbydes som et samlet forløb, er der tale om én uddannelse. Hvis uddannelsen gennemføres indenfor en periode på højst et år, er der tale om heltid.

Du kombinerer deltidsuddannelser eller enkeltfag/moduler

Hvis du selv vælger at kombinere flere uddannelser eller enkeltfag/moduler eller læser på flere uddannelsessteder, kan der være perioder, hvor din uddannelse ikke opfylder kravet om heltid. Gennemfører du ikke alle fagene/modulerne samtidigt, fordi de har forskelligt start- og sluttidspunkt, kan det betyde, at der er perioder, hvor du ikke læser på heltid. I disse perioder, vil du ikke have ret til SVU. Der er kun tale om heltid, hvis du deltager i uddannelse, der tilsammen svarer til 1,154 ECTS-point pr. uge.

Eksempel: Kombination af moduler

Du overvejer at læse en uddannelse på tre moduler. Modulerne er alle på 9 ECTS-point og er tidsmæssigt tilrettelagt således:

 • Modul 1: fra den 31. januar til den 7. juni = 18,3 uger
 • Modul 2: fra den 8. februar til den 31. maj = 16,1 uger
 • Modul 3: fra den 8. februar til den 22. juni = 19,3 uger

Sådan regner du ECTS-point pr. uge ud:

 • Modul 1: 9 ECTS-point : 18,3 uger = 0,492 ECTS-point pr. uge
 • Modul 2: 9 ECTS-point : 16,1 uger = 0,559 ECTS-point pr. uge
 • Modul 3: 9 ECTS-point : 19,3 uger = 0,467 ECTS-point pr. uge

Det vil sige: 

 • i perioden fra den 31. januar til den 7. februar deltager du i (modul 1) 0,492 ECTS-point. 
 • i perioden fra den 8. februar til den 31. maj deltager du i (modul 1, 2 og 3) 1,518 ECTS-point i alt. 
 • i perioden fra den 1. juni til den 7. juni deltager du i (modul 1 og 3) 0,959 ECTS-point. 
 • i perioden fra den 8. juni til den 22. juni deltager du i (modul 3) 0,467 ECTS-point.

 

Der er kun tale om heltidsuddannelse i perioden 8. februar til den 31. maj, da kravet om 1,154 ECTS-point her er opfyldt, og dermed er der mulighed for at få SVU.