Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal betale skat af din SVU. Når du får støtten udbetalt, har vi derfor trukket A-skat

Vi henter selv oplysninger om dit skattefradrag og din trækprocent hos Skattestyrelsen, uanset om du har bedt os bruge dit hovedkort, bikort eller frikort. Du skal ikke gøre noget, med mindre du hører fra os.

SVU er A-indkomst

Har du angivet, at vi skal bruge dit hoved- eller bikort til at trække skat, når vi udbetaler SVU til dig, skal du sørge for at få oprettet sådan et skattekort hos Skattestyrelsen.

Pengene bliver udbetalt bagud en gang om måneden for perioder af fire eller fem uger. Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned.

Obligatorisk Pension

Når vi udbetaler SVU til dig, indbetaler vi en fastsat procentsats til Obligatorisk Pension. Du får Obligatorisk Pension udbetalt som del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Læs eventuelt mere om Obligatorisk Pension på borger.dk her.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Hvis vi udbetaler SVU til arbejdsgiver, indbetaler vi ikke til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet udbetaler vi bidraget til arbejdsgiver sammen med SVU-beløbet.

NemKonto

Vi udbetaler SVU til din NemKonto.

Får du løn fra arbejdspladsen, som mindst svarer til SVU, eller betaler din arbejdsplads din deltagerbetaling, udbetaler vi SVU'en og eventuel støtte til deltagerbetaling direkte til din arbejdsplads som refusion, hvis du har aftalt det med din arbejdsplads. Refusionen bliver da indbetalt på den NemKonto, der er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har oplyst i ansøgningsskemaet under "Arbejdsgivers oplysninger". Har arbejdsgiver også oplyst et P-nummer, bliver støtten i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

På www.nemkonto.dk kan din arbejdsgiver se hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver en digital signatur. Samme sted kan man læse om, hvordan man ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter flere NemKonti.

Vi stopper udbetalingen

Vi stopper udbetalingen af SVU, hvis:

  • du ikke deltager aktivt i uddannelsen
  • du afbryder uddannelsen i utide
  • du bevidst unddrager dig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet
  • du er fraværende i mere end 14 dage på grund af sygdom, barsel eller lignende, eller
  • betingelserne for SVU i øvrigt ikke længere er opfyldt

Vi kan udbetale SVU igen, hvis du genoptager uddannelsen inden for et år efter, at du har afbrudt uddannelsen på grund af sygdom, barsel eller lignende, forudsat at du stadigvæk er støtteberettiget.