Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU i 2019

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2019

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

4.355 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.484 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.613 kr. pr. uge.

Satser for SVU - 2020

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

4.405 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.524 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.643 kr. pr. uge.

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.