Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU i 2020

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2020

  • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne: 4.405 kr. pr. uge
  • Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.524 kr. pr. uge.
  • Videregående uddannelser: 2.643 kr. pr. uge.

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.