Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2022

  • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne: 4.465 kr. pr. uge
  • Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.572 kr. pr. uge
  • Videregående uddannelser: 2.679 kr. pr. uge

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.