Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar om SVU for lønmodtagere

Hvor meget må jeg som lønmodtager arbejde ved siden af SVU’en?

Hvor meget må jeg som lønmodtager arbejde ved siden af SVU’en?

Der skelnes imellem, om der er tale om arbejde hos den arbejdsgiver, du har orlov fra eller hos en anden arbejdsgiver. Er arbejdet hos den arbejdsgiver, du har orlov fra, skal der enten være tale om arbejde i en helt anden arbejdsfunktion/stilling end det arbejde, du har orlov fra, eller der skal være tale om mer- eller over-arbejdstimer. Er det ikke tilfældet, skal der ske en modregning af arbejdstimerne i den tildelte SVU. Grunden er, at du ikke må udføre et arbejde, samtidig med at du modtager SVU for at have orlov fra det. Har du kun en delvis orlov, for eksempel 20 timer ud af 37, kan du fortsat arbejde i de timer, du ikke har orlov.

Betingelsen om en anden arbejdsfunktion/stilling betyder, at der skal være tale om helt andre arbejdsopgaver, og sædvanligvis en stilling, som ligger under en anden overenskomst eller et andet kompetenceområde. Det kan for eksempel være, at du har orlov fra en kontorstilling og arbejder som rengøringsmedarbejder.

Drejer det sig om arbejde hos en anden arbejdsgiver end den, du har orlov fra, er der normalt ingen begrænsninger, så længe du er studieaktiv på den uddannelse, du modtager SVU til, og der stadig er det antal timers fravær hos den orlovsgivende arbejdsgiver, som er oplyst på SVU-ansøgningsskemaet. Det vil sige, at arbejdet højst må være på et niveau, der ikke overstiger, hvad du realistisk kunne have arbejdet ved siden af dine normale arbejdstimer (de timer, du modtager SVU for at være fraværende).