Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du ofte stillede generelle spørgsmål om SVU

Hvordan finder jeg ud af om en uddannelse giver mulighed for SVU?

Hvad skal der stå i en orlovsaftale?

Skal jeg betale SVU’en tilbage, hvis jeg ikke består min uddannelse?

Skal jeg arbejde fuld tid for at få SVU?

Kan jeg få SVU, når jeg arbejder freelance?

Kan jeg få SVU, når jeg arbejder som vikar / ikke er fast ansat?

Optjener jeg feriepenge af SVU?

Hvordan finder jeg ud af om en uddannelse giver mulighed for SVU?

Er det en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal den stå på listen over uddannelser på Folkeskole- og gymnasialt niveau med SVU. 

For uddannelser på videregående niveau er der en ramme for, hvordan uddannelsen skal være udbudt. Du kan se hvilke typer af videregående uddannelse, der falder ind under rammen under uddannelser med SVU. Du kan kun få SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. Du kan ikke få SVU til en videregående uddannelse, som du kan få SU til. Du kan ikke få SVU til uddannelse, der udbydes i udlandet.

UddannelsesGuiden kan du normalt under menupunktet ”Økonomi” se, hvilken støtte, der er mulighed for at få til den pågældende uddannelse. Kan du ikke finde uddannelsen på UddannelsesGuiden, kan du kontakte det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen.

Hvad skal der stå i en orlovsaftale?

En aftale om orlov til uddannelse med SVU skal indeholde:

  • hvilken konkret uddannelse og uddannelsesperiode den gælder for 
  • hvor mange timer du er væk fra arbejde per uge på grund af uddannelsen, om det er fuldt fravær (fravær fra det fulde timetal du er ansat til, eller kun et delvist fravær), samt om det er en orlov med eller uden løn 
  • om du kan vende tilbage til arbejdspladsen efter endt eller afbrudt orlov

En orlovsaftale kan godt indeholde den aftale, at du ikke vender tilbage til arbejdspladsen efter endt orlov. Det vigtige er, at det er afklaret, hvad der skal ske med beskæftigelsesforholdet efter endt orlov. Selve orlovsaftalen kan være mundtlig eller skriftlig. Orlovsaftalen skal ikke sendes ind sammen med SVU-ansøgningen. Det vigtige er, at du og din arbejdsgiver på SVU-ansøgningsskemaet kan skrive under på, at der er indgået en orlovsaftale for den periode, der søges SVU.
I tilfælde af jobskifte vil den oprindelige orlovsaftale automatisk bortfalde. Du kan i så fald kun få SVU, hvis din nye arbejdsgiver overtager den oprindelige orlovsaftale.

Læs mere om orlovsaftaler

Skal jeg betale SVU’en tilbage, hvis jeg ikke består min uddannelse?

Nej. du skal ikke betale SVU'en tilbage, hvis du ikke består. Det er kun, hvis du ikke har været studieaktiv eller ikke har haft det fravær fra arbejdet, du har oplyst eller på anden måde ikke har opfyldt de generelle krav, som du har oplyst på SVU-ansøgningsskemaet, og du således har modtaget støtten uberettiget, at du skal betale SVU tilbage.

Skal jeg arbejde fuld tid for at få SVU?

Nej, men du får SVU for det antal arbejdstimer, du er væk fra dit arbejde. Arbejder du for eksempel 20 timer om ugen, kan du højst få SVU for 20 timers fravær, det vil sige 20/37 af den fulde SVU. Eksemplet forudsætter, at din gennemsnitlige arbejdstid de sidste 10 uger før ansøgningen er mindst 20 timer ugentligt, og at uddannelsestiden er mindst 20 timer pr. uge.

Kan jeg få SVU, når jeg arbejder freelance?

SVU kan kun gives til personer, der er enten lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller. En medarbejdende ægtefælle er skatteteknisk enten lønmodtager i ægtefællens firma, eller selvstændig på lige fod med ægtefællen. SVU-lovgivningen følger Skattestyrelsens definitioner på området. Skattestyrelsen kategoriserer aktivitet i fire forskellige kategorier: Lønmodtagere, honorarmodtagere, ikke-erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsmæssig virksomhed. Se Skattestyrelsens hjemmeside.
Med "freelancer" menes der normalt en person, der arbejder som honorar-aflønnet (honorarmodtager) og ikke som lønmodtager. Da det kun er lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller, der er omfattet af SVU-ordningen, har en person, som reelt er honorarmodtager, ikke mulighed for at få SVU.

Kan jeg få SVU, når jeg arbejder som vikar / ikke er fast ansat?

Som vikar skal du være ansat i en fast periode med et fast timetal, før du kan indgå orlov for et fremadrettet fravær i denne ansættelsesperiode. Det svarer til, at du er ansat i en tidsbegrænset stilling. Er du ikke ansat med et fast timetal (ofte kaldet ”tilkaldevikar”), kan du ikke indgå en orlovsaftale for et fremadrettet fravær og dermed heller ikke få SVU.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, kan du kun indgå orlovsaftale og dermed modtage SVU indenfor den periode, hvori du er ansat. Vær også opmærksom på, at du skal have været ansat i 26 uger, før du kan søge om SVU.

Optjener jeg feriepenge af SVU?

Nej, du optjener ikke feriepenge af SVU’en. Hvis SVU’en bliver udbetalt til din arbejdsgiver, og du selv får løn under uddannelsen, optjener du feriepenge af din løn som sædvanligt, afhængigt af den overenskomst, du er ansat under.