Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Kan du ikke søge SVU digitalt, for eksempel fordi du ikke har NemID/MitID, skal du søge på et papirskema

Du afleverer skemaet til en SVU-administrator med tre originale underskrifter (din, din arbejdsgivers og dit uddannelsessteds). Det er dit ansvar, at skemaet er udfyldt korrekt og afleveret til tiden.

Der er flere led i processen med at søge SVU:

  1. Du bliver optaget på en uddannelse/får tilsagn om at blive optaget
  2. Du laver en orlovsaftale med din arbejdsgiver
  3. Du udfylder en del af SVU-ansøgningsskemaet (print det her fra svu.dk eller få det hos en SVU-administrator)
  4. Få dit uddannelsessted til at udfylde deres del af ansøgningen. Er dit uddannelsesforløb sat sammen af uddannelser fra flere forskellige uddannelsessteder, skal hvert uddannelsessted udfylde side 3 og 4 på skemaet
  5. Få din arbejdsgiver til at udfylde sin del af ansøgningen. Har du flere arbejdsgivere, som du søger orlov fra, skal hver arbejdsgiver udfylde side 1 og 2 på skemaet.
  6. Du afleverer den originale papiransøgning hos en SVU-administrator

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder skemaet, er det en SVU-administrator, der kan hjælpe dig.

Alle parter skal udfylde og skrive under

Du skal sørge for, at ansøgningen udfyldes og underskrives af dig selv, dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Derefter skal du aflevere ansøgningen til en SVU-administrator.

Aflever skemaet til en SVU-administrator

Der er forskel på, hvor du skal aflevere det udfyldte skema:

  • søger du SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du aflevere skemaet på et voksenuddannelsescenter (VUC)
  • søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet til en SVU-administrator på en professionshøjskole

Er dit skema korrekt udfyldt, får vi de nødvendige oplysninger fra den SVU-administrator, du har afleveret skemaet til, senest otte dage efter.

Skemaer og blanketter

Find papirskemaerne her

Tidsfrister

Du kan tidligst aflevere din ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse med SVU begynder. Består din uddannelse af flere moduler, er det startdatoen på hvert enkelt modul, der tæller.

Søg så der er tid til at både du, dit uddannelsessted og din arbejdsgiver kan nå at udfylde ansøgningen.

Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft.

Ønsker du SVU fra første undervisningsdag, skal din ansøgning være afleveret hos en administrator senest første undervisningsdag. Afleverer du ansøgningen senere, kan du først tildeles SVU fra mandagen ugen efter, du afleverede ansøgningen en SVU-administrator.

Både uddannelsesstedets og din arbejdsgiver har op til 10 dage hver, til at udfylde og underskrive ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at du søger SVU så tidligt som muligt, og senest tre uger før, du skal starte på din uddannelse.

Vi kan kun give dispensation fra denne tidsfrist, hvis du eller din arbejdsgiver (den, der skal modtage SVU’en) kan dokumentere, at du/de ikke er skyld i, at ansøgningen blev afleveret for sent. At du ikke kender ansøgningsproceduren eller tidsfristen, er ikke en begrundelse for at få dispensation.

Fem uger fra ansøgning til svar

Der kan gå op til fem uger, fra din SVU-ansøgning er afleveret, til du får svar. Søg derfor i god tid, hvis du vil være sikker på at have svar, før din uddannelse begynder.