Print Læs højt
Søg Menu
Luk
31. december 2014
Her kan du se nyheder fra 2014

23. december

Telefontider omkring årsskiftet

Vores telefoner er lukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar 2015, da styrelsen er lukket.

Mandag den 5. januar 2015 lukker vores telefoner klokken 13.30.

16. december

Telefonerne virker igen

Problemet med vores vores telefoner er løst, og de virker igen.

Telefonerne er ude af drift

Vores telefoner er lige nu ude af drift.

Telefonerne på mandag den 15. december

På mandag den 15. december lukker vores telefoner kl. 14:30.

Kontakt styrelsen via Digital Post

Hvis din sag sendes til særbehandling i styrelsen, får du et brev fra din SVU-administrator. Går der mere end fem uger, kan du kontakte os om sagen. Du skal kontakte os via Digital Post på borger.dk/e-Boks. Det er også her, du får svar på din henvendelse.

Se, her hvordan du kontakter os via Digital Post.

1. december

SVU-sats i 2015

I 2015 er SVU-satsen 3.308 kr. pr. uge for heltidsundervisning (svarende til 37 timer).

28. november

Digital Post på mandag

Mandag den 1. december 2014 kan du ikke kontakte os via Digital Post på borger.dk/e-Boks, da systemet opdateres.

24. november

Telefonerne er lukket fredag den 28/11-14

På fredag den 28/11-14 er vores telefoner lukket hele dagen.

18. november

Ændring til skema for videregående niveau - uddannelsesstedet skal oplyse ECTS-point

Som noget nyt skal uddannelsesstedet nu på ansøgningsskemaet til uddannelse på videregående niveau i felt 55 ud for hver modul/fag også angive antal ECTS-point for perioden. Dette er en grundoplysning i forhold til, om uddannelsesperioden opfylder kravet om at være tilrettelagt på heltid. Uddannelsesstedet skal stadigvæk også afkrydse i felt 51, om uddannelsen er tilrettelagt på heltid.

28. oktober

Fra 1. november sender vi via Digital Post

Fra lørdag den 1. november 2014 sender via Digital Post på borger.dk. Læs mere om Digital Post.

24. september

Tilmeld dig Digital Post

1. november skal alle borgere kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Du skal derfor tilmelde dig Digital Post via borger.dk eller e-Boks, så du kan læse dine breve om SU. Læs mere om Digital Post.

1. september

Ingen SVU til supplering til kandidatuddannelser

Som vi skrev her på svu.dk den 7. juli, er det ikke længere muligt at få SVU til supplering til kandidatuddannelser.

22. juli

Nye telefontider

Fra onsdag den 23. juli er telefonerne åbne fra kl. 9:00 til 15:30.

7. juli

Per 1. september kan der ikke længere tildeles SVU til supplering til kandidatuddannelse

Der kan efter den 1. september 2014 ikke længere tildeles støtte til supplering til kandidatuddannelse, ofte benævnt som "indslusning til kandidat", men formelt kaldet "Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven)."

Supplering, der er udbudt inden den 1. september 2014, bliver ikke berørt af lovændringen.

Dette sker som følge af § 5 i ”Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)”, lov nr. 898 af 04/07/2013 med ikrafttræden per 1. september 2014.

11. juni

Telefonerne på fredag

På fredag den 13. juni lukker telefonerne kl. 12:30.

4. juni

Problemer med telefonerne

Der kan være problemer med at komme i kontakt med os på telefonerne i dag.

26. maj

Styrelsen har lukket på fredag

Fredag den 30. maj - dagen efter Kristi himmelfartsdag - har styrelsen lukket.

19. maj

Studievalg København flytter til ny adresse

Fra og med den 26. maj 2014 er Studievalg Københavns adresse (både post og besøg):

Studievalg København
Valhalsgade 5
2200 København N

7. april

Nyt telefonnummer til styrelsen

Skal du i kontakt med styrelsen, skal du fra i dag mandag den 7. april ringe på vores nye telefonnummer: 7231 7910.

31 marts

Telefonerne torsdag

På torsdag den 3. april er telefonerne lukket hele dagen.

21. marts

Telefonerne på mandag

På mandag den 24. marts åbner vores telefoner kl. 10:30.

12. marts

Telefonerne lukker kl. 14:00 i dag

I dag onsdag den 12. marts lukker telefonerne kl. 14:00.

4. marts

Problemer med telefonerne

Der er i øjeblikket problemer med vores telefoner.

21. februar

Telefonerne lukker kl. 13:00 i dag

I dag fredag den 21. februar lukker telefonerne kl. 13:00.

20. februar

Ansøgningen skal være korrekt udfyldt

Vi modtager en del ansøgninger til særbehandling, som er mangelfuldt udfyldt. Det kan for eksempel være, at arbejdsgiver ikke har dateret eller stemplet i underskriftfeltet (felt 45). Vi skal derfor indskærpe, at ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt. Hvis for eksempel en ansøgning er afleveret til SVU-administrator efter kursusstart, kan det være afgørende, hvilken dato parterne har underskrevet.

Hvis en ansøgning ikke er korrekt udfyldt, skal SVU-administratorerne returnere ansøgningen til ansøger. Vi henviser til bekendtgørelsens § 17, stk. 2, hvor der står, at SVU-administrator videresender ansøgningen til styrelsen senest 8 dage efter, at en tilstrækkeligt udfyldt ansøgning er modtaget.

Uddannelsesstedernes opgave ved ansøgning om SVU

Vi oplever ofte, at uddannelsesstederne vejleder i SVU-reglerne og i at udfylde af ansøgningsskemaet og påtager sig for stor en rolle i ansøgningsproceduren. Vi skal derfor indskærpe, at uddannelsesstederne kun skal udfylde ansøgningsskemaets side 3 og 4.

Ansøgerne kan få vejledning om regler og ansøgning her på www.svu.dk eller hos en SVU-administrator. Uddannelsesstederne må ikke vejlede om SVU-reglerne eller påtage sig opgaven med for eksempel at samle og videresende ansøgninger til SVU-administrator. Uddannelsesstedernes opgave er beskrevet i bekendtgørelsens § 20. Som det fremgår af vejledningen under Søg SVU, er det ansøgers eget ansvar at aflevere ansøgningen til SVU-administrator.

18. februar

Telefonerne i dag

I dag lukker telefonerne kl. 14:00.

7. februar

Telefonerne på mandag

Mandag den 10. februar er der lukket for telefonerne mellem kl. 12:00 og 14:00.

29. januar

Folketinget har vedtaget ændringen af SVU-loven

Ændringen af SVU-loven er blevet vedtaget af Folketinget, og loven er blevet stadfæstet. Det betyder, at de nye regler træder i kraft den 1. februar 2014.

Ansøgninger, der modtages den 1. februar 2014 eller senere, skal afgøres efter de nye regler, som du kan læse om i nyheden af 14. januar og under > Hvem kan få > Du vil tage en videregående uddannelse > Uddannelsesbaggrund.

Telefonerne fredag den 31. januar

På fredag den 31. januar vores telefoner lukket.

22. januar

Telefonerne fredag den 24. januar

Fredag den 24. januar åbner telefonerne først kl. 11:00.

21. januar

Hvem kan få SVU til videregående uddannelse fra februar 2014

Du kan se, hvad målretningen af SVU betyder for dig under Hvem kan få > Du vil tage en videregående uddannelse > Uddannelsesbaggrund’. Som det fremgår, gælder teksterne fra og med den 1. februar 2014 under forudsætning af, at lovændringen som forventet vedtages i Folketinget i januar 2014.

20. januar

Nyt ansøgningsskema til videregående uddannelse

Nye regler for SVU til videregående uddannelse forventes at træde i kraft den 1. februar 2014. Der tilføjet et nyt felt 10, Uddannelsesbaggrund, i ansøgningsskemaet for videregående uddannelser. Feltet gælder for ansøgninger, der modtages af SVU-administrator den 1. februar 2014 eller senere. Det er kun de nye skemaer, der må bruges fremover. Du finder skemaet under Skemaer og blanketter i menuen.

14. januar

SVU til videregående uddannelse: ændrede regler pr. 1. februar 2014

Modtager din SVU-administrator din ansøgning den 1. februar 2014 eller senere, vil den blive afgjort efter de nye regler, som forventes vedtaget i Folketinget i januar. Reglerne, der forventes vedtaget, vil målrette SVU til videregående uddannelse til personer uden en videregående uddannelse, til personer med en kortere videregående uddannelse på et niveau, der højst svarer til erhvervsakademiniveau, og til personer med en længere videregående uddannelse, der kan betragtes som forældet.

Er du i gang med en videregående uddannelse med SVU, som du ønsker at fortsætte i 2014, skal du være særlig opmærksom på regelændringerne. Ændringen kan betyde, at du ikke længere er berettiget til SVU.

Modtager SVU-administrator din ansøgning senest den 31. januar 2014 bliver den afgjort efter de nuværende regler. Modtager SVU-administrator din ansøgning den 1. februar 2014 eller derefter, vil den blive afgjort efter de nye regler, som forventes vedtaget i Folketinget i januar. Du kan tidligt søge om SVU tre måneder før uddannelsens start.

6. januar 2014

Telefonerne på fredag

Fredag den 10. januar lukker telefonerne kl. 13:00.