Print Læs højt
Søg Menu
Luk
29. marts 2016

Der er fejl i opsætningen på nogle udbetalingsbilag til den SVU-udbetaling der er til disposition i dag, tirsdag den 29. marts 2016.

De forskellige beløb på bilaget står forkert i forhold til teksten. Det nettobeløb, der er til udbetaling, står for eksempel på tredje linje ud for ”A-skat ……”. Bilagene med fejl kan kendes på, at der på første linje, ud for "SVU …….." ikke står noget beløb, men i stedet "( 80% sats )". De 80% står der, fordi SVU-satsen er 80% af dagpengesatsen.

Vi beklager fejlen og arbejder på at få den rettet hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til udbetalingen af din SVU, kan du kontakte din SVU-administrator. Kontaktoplysningerne står på refusionsbilaget.