Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du links til love og bekendtgørelser, som regulerer SVU-ordningen. Er der senere ændringer, vil disse fremgå af boksen "Senere ændringer til forskriften" på retsinformation.dk.

Love

Bekendtgørelse nr. 803 af 9. august 2019 af lov om statens  voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 733 af 16. juni 2016 om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse nr. 1152 af 30. august 2016 om ændring af bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte 

Bekendtgørelse nr. 1450 af 4. december 2015 om revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte