Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du utilfreds med en afgørelse om SVU, kan du klage

  • Hvis du har fået afslag fra en SVU-administrator, kan du klage til Styrelsen for Videregående Uddannelser.
  • Hvis du har fået afslag fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, kan du klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesordninger.

I begge tilfælde skal du sende din klage til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Du kan sende klagen som Digital Post via borger.dk/fra e-Boks.

Vi skal have modtaget din klage senest fire uger fra den dag, du modtog afgørelsen.

Når vi har modtaget din klage, er det Styrelsen for Videregående Uddannelser, der i første omgang behandler den. Du får en kvittering fra styrelsen, når vi har modtaget klagen.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger indenfor cirka tre måneder. Hvis vi indhenter nye oplysninger i din sag, kan der gå længere tid. Du modtager en kvittering sammen med alle sagens akter i Digital Post på borger.dk/i e-Boks. Ankenævnet kan ikke besvare spørgsmål om din sag, før du har modtaget kvitteringen.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger behandler herefter klagen. 

Har du spørgsmål til din klage, skal du kontakte den SVU-administrator, der har modtaget din oprindelige SVU-ansøgning.