Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ønsker du SVU til en videregående uddannelse, er det en betingelse, at du ikke har en videregående uddannelse i forvejen

Du kan få SVU til videregående uddannelse, hvis du ikke har afsluttet en videregående uddannelse.

Enkelte videregående uddannelser har skiftet niveau gennem tiden. Vær opmærksom på, at det er det niveau, din uddannelse havde, da du tog den, der tæller (vedlæg dit eksamenspapir)

Er du i tvivl om, hvilken eksamensgrad din videregående uddannelse har, kan du kontakte det uddannelsessted, du gik på.

Forældet uddannelse

Har du en videregående uddannelse, kan du få SVU, hvis uddannelsen er forældet.

Din videregående uddannelse er forældet, hvis:

  • du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år forud for det tidspunkt, du søger SVU
  • du ikke bruger din uddannelse og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse
  • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde, eller
  • du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark

Mener du, at din uddannelse er forældet, skal du aflevere et brev, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse, sammen med din ansøgning om SVU.

I to tilfælde skal du vedlægge dokumentation:

  1. Kan du ikke bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde, skal du vedlægge dokumentation (det vil sige en lægelig anbefaling om jobskifte). 
  2. Kan du ikke bruge din videregående uddannelse fra udlandet, skal du søge om dispensation for din skolegang eller uddannelse fra udlandet. Du skal udfylde blanket om udenlandsk uddannelse og vedlægge kopi af dit afgangsbevis eller eksamensbevis.