Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal have været i arbejde i 26 uger, inden du kan få SVU

Beskæftigelse

Du har mulighed for SVU, hvis du arbejder som::

  • lønmodtager
  • selvstændig erhvervsdrivende
  • medarbejdende ægtefælle (enten hvor du får del i overskuddet eller som ansat lønmodtager med almindelige rettigheder og pligter)

Hvem der kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, afgøres efter de bestemmelser, der gælder på skattelovgivningens område.

Som lønmodtager skal du mindst have været i beskæftigelse i de seneste 26 uger på den arbejdsplads i Danmark, hvorfra du aftaler at have at fravær.  Er du sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 ugers beskæftigelse på din arbejdsplads optjenes over en periode på to år. Din seneste arbejdsperiode skal ligge umiddelbart forud for orlovsperioden.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du mindst have haft dit firma og arbejdet i dette i 26 uger.

Som medarbejdende ægtefælle skal du mindst have arbejdet i dit ægtefælles firma i 26 uger.

Du skal være beskæftiget uden offentlig støtte.  

Det tæller også som beskæftigelse

En sygdoms- eller barselsperiode i et ansættelsesforhold betragtes også som beskæftigelse uden offentligt tilskud, når beskæftigelseskravet opgøres. Det gælder, uanset om der udbetales løn eller dagpenge. 

Perioder hvor du har fået SVU eller VEU-godtgørelse vil også tælle som beskæftigelse. 

Særligt for uddannelsessøgende i fleks- eller skånejob

Uddannelsessøgende i fleksjob eller skånejob er i almindelig ansættelse. Der er to ordninger om fleksjob:

  • Gammel ordning (aftaler indgået før 1. januar 2013): Tilskud udbetales til arbejdsgiveren, som udbetaler fuld løn
  • Ny ordning (aftaler indgået efter 1. januar 2013): Kommunen udbetaler flekslønstilskud til den uddannelsessøgende - arbejdsgiveren udbetaler løn for resterende timer.

Både ved fleksjob og skånejob ydes der et offentligt tilskud til arbejdsgiveren. Det samme gælder uddannelsessøgende, ansat efter § 28 i dagpengeloven.