Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Når du søger SVU eller søger om at få ændret din tildeling af SVU, er der en række ting, du har ansvaret for

Sker der ændringer i forholdene i løbet af den periode, hvor du får SVU, skal du straks give besked om det til den SVU-administrator, du afleverede ansøgningen til. De oplysninger, du giver os om dine forhold på ansøgningsskemaer, som er nødvendige for tildelingen, afgiver du under strafansvar.

Det er dit ansvar at:

 • læse betingelserne for at få SVU
 • overholde tidsfristen for at søge SVU
 • framelde SVU, hvis du modtager en form for anden offentlig støtte, som tilsigter at dække dine leveomkostninger
 • sørge for, at den konto, du ønsker at modtage din SVU på, er registreret som din NemKonto
 • have et gyldigt skattekort, med mindre du ønsker at bruge bruttotræk (55% skattetræk).
 • oplyse, hvis der sker ændringer i dine SVU-forhold (du har oplysningspligt):
  • du afbryder uddannelsen, begynder ikke på uddannelsen eller bliver overført til et senere hold
  • du afslutter din uddannelse før det tidspunkt, der er tildelt SVU til
  • du tager orlov fra uddannelsen
  • du siger dit arbejde op
  • du er fraværende på grund af sygdom, barsel eller lignende