Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009


 
 
Formålet med statistikrapporten er at belyse SVU-ordningen og udviklingen heri. Der redegøres kort for baggrunden for SVU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger og støttebeløb, herunder hvordan tildelingerne/beløbene fordeler sig på blandt andet uddannelsestyper, støttemodtagernes alder og beskæftigelsesstatus. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på administratorer samt omfanget af afslag fordelt på årsagskategorier. Afsnittet indeholder desuden ekspeditionstidsstatistik.Indholdsfortegnelse:

Forord
1. Indledning
2. Tildelingsstatistik
3. Ansøgningsstatistik
Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionStyrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009".

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/svu/2009/index.html
© Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 2010