Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005


 
 
Formålet med den løbende statistikopfølgning er at belyse, hvordan SVU-ordningen virker. Rapporten vedrører SVU-ordningen i 2005, men sammenholdes de fleste steder med de tilsvarende tal for de foregående år, så udviklingen kan føl-ges. Der redegøres kort for baggrunden for SVU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger og støttebeløb, herunder hvordan tildelinger-ne/beløbene fordeler sig på blandt andet uddannelsestyper, støttemodtagernes alder og beskæftigelsesstatus. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på admini-stratorer og amter samt omfanget af afslag fordelt på årsagskategorier. Afsnittet indeholder desuden ekspeditionstidsstatistik.Indholdsfortegnelse:


Forord
1.     Indledning
2.     Tildelingsstatistik
3.     Ansøgningsstatistikkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionStyrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side er forsiden til publikationen "Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005".

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/svu/2005/index.htm
© Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 2006