Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU i 2018

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2018

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

4.300 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.440 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.580 kr. pr. uge.

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.