Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU i 2017

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2017

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.396 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.547 kr. pr. uge

Hvor meget du kan få i SVU afhænger af, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Læs mere om, hvordan din SVU regnes ud.

Satser for SVU - 2018

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.440 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.580 kr. pr. uge.

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.