Print Læs højt
Søg Menu
Luk
06. marts 2018

På baggrund af den varslede konflikt mellem arbejdsmarkedets parter er der 2 situationer, som har indflydelse på udbetaling af SVU

1. Du er selv omfattet af lockout eller strejke

Du skal starte på uddannelsen:

Der må ikke udbetales SVU til en uddannelsessøgende, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt.

Hvis du skal starte på en uddannelse med SVU samme dag, som konflikten bryder ud eller mens konflikten kører, anses du for omfattet af konflikt, og du har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber.

Ønsker du efter konfliktens ophør at tage uddannelsen med SVU, skal du søge på ny.

Du er i gang med uddannelsen:

Retten til SVU bevares, hvis du er startet på uddannelse med SVU forud for konfliktens begyndelse.

 2. Uddannelsesstedets lærere er omfattet af lockout eller strejke

Du skal starte på uddannelsen:

Hvis du ikke er en del af konflikten og skal starte på en uddannelse, som er konfliktramt, er der ikke ret til SVU.

Ønsker du efter konfliktens ophør at tage uddannelsen med SVU, skal du søge på ny.

Du er i gang med uddannelsen:

Hvis du ikke er en del af konflikten og er i gang med en uddannelse, som bliver konfliktramt, vil du få SVU frem til udgangen af den uge, hvor konflikten starter.

Ønsker du efter konfliktens ophør at genoptage din uddannelse med SVU, skal du søge på ny.