Print Læs højt

25. marts 2019 kl. 09:25
I forbindelse med overgang til sommertid skal den digitale ansøgning opdateres. Der kan derfor være lukket eller udfald på systemet lørdag den 30. marts 2019 i tidsrummet 8:00 - 16:00.

Søg Menu
Luk
21. december 2018

Der kommer nye undertyper af uddannelser på SVU-området fra 1. januar 2019.

Videregående niveau

På videregående niveau indføres særskilte moduler under lov om åben uddannelse. Du kan søge SVU til disse moduler efter de almindelige regler.

Folkeskole- og gymnasialt niveau

På folkeskole- og gymnasialt niveau kommer der to nye typer af forberedende voksenundervisning; FVU-digital og FVU-engelsk.
Som noget nyt kan der tildeles SVU, hvis man deltager i ét af disse fag, også selvom tildelingen ikke når op på den normale minimumsgrænse for tildeling af SVU, som er på mindst en hel uges støtte, svarende til 37 timer.