Print Læs højt
Søg Menu
Luk
21. december 2018

Der kommer nye undertyper af uddannelser på SVU-området fra 1. januar 2019.

Videregående niveau

På videregående niveau indføres særskilte moduler under lov om åben uddannelse. Du kan søge SVU til disse moduler efter de almindelige regler.

Folkeskole- og gymnasialt niveau

På folkeskole- og gymnasialt niveau kommer der to nye typer af forberedende voksenundervisning; FVU-digital og FVU-engelsk.
Som noget nyt kan der tildeles SVU, hvis man deltager i ét af disse fag, også selvom tildelingen ikke når op på den normale minimumsgrænse for tildeling af SVU, som er på mindst en hel uges støtte, svarende til 37 timer.