Print Læs højt

25. marts 2019 kl. 09:25
I forbindelse med overgang til sommertid skal den digitale ansøgning opdateres. Der kan derfor være lukket eller udfald på systemet lørdag den 30. marts 2019 i tidsrummet 8:00 - 16:00.

Søg Menu
Luk
01. juni 2016

Folketinget har vedtaget nye regler for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videregående uddannelser. Med loven målrettes SVU til videregående uddannelser til personer, der ikke har gennemført en videregående uddannelse, og SVU-satsen til videregående uddannelse nedsættes fra 80 til 60 procent af dagpengenes højeste beløb.

Loven indebærer, at arbejdsgivere, der udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, i højere grad må bidrage økonomisk ved medarbejderens deltagelse i efter- og videreuddannelse i arbejdstiden.

De ændrede regler har virkning for ansøgninger modtaget hos SVU-administratorerne fra og med den 1. juli 2016. For ansøgninger modtaget før denne dato udbetales SVU med en sats på 80 procent af dagpengenes højeste beløb.

Læs hele ændringsloven her